Ιταλική Κουζίνα-PASTA MACARONI

Τηλ.: 2109943900 - Χρυσ. Σμύρνης 29, Αργυρούπολη
Τηλ.: 2109943900 - Χρυσ. Σμύρνης 29, Αργυρούπολη