ΨΥΧΟΛΥΣΙΣ- ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΙΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΝΤΡΟΥΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αθήνα - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Αλεξιουπόλεως 35