ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΦΩΦΩ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ

Αθήνα - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Ειδικότητα: Παιδίατροι
2114121346
Λεωφόρος Αργυρουπόλεως 28, Αργυρούπολη