ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΦΩΦΩ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ

Αθήνα - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

2114121346
Λεωφόρος Αργυρουπόλεως 28, Αργυρούπολη