Μεζεδόκηπος

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310756969
Αν. Ρωμυλίας 31