Το Φρέσκο Ψάρι

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310771045
Αγ. Γεωργίου 20 & Καραμανλή