Κέντρα Διασκέδασης Θεσσαλονίκης-Τα κεπέγκια

Τηλ.2310772947 (Ελληνάδικο)
Λεβαντη Π. 13
Τηλ.2310772947 (Ελληνάδικο)