Το Λαδόχαρτο

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310772950
Κ. Καραμανλή 10