ΜΕΛΕΤΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310937593
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 59 56334