Εκκλησίες-Πάτρα Αγία Βαρβάρα και Άγιος Σάββας

Αγία Βαρβάρα και Άγιος Σάββας
Διονυσίου Σολωμού 43
Αγία Βαρβάρα και Άγιος Σάββας