Σχολεία-Πάτρα 3ο και 7ο Γυμνάσιο

2610329991
Ασημάκη Φωτήλα 32