Σχολεία-Πάτρα 5ο Δημοτικό

2610321707
Γεωργίου Ολυμπίου 89