ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

Αχαία - ΠΑΤΡΑ

Τηλ.: 2610344589, 2610323963,6945612051 Σύντομη Περιγραφή
Σταματίου Βουλγάρεως 27-ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΔ
Τηλ.: 2610344589, 2610323963,6945612051