Θειάσπρας Λουκάς Α.

Αθήνα - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Ειδικότητα: Γεν. Ιατρικής
Πελοποννήσου 6, Αργυρούπολη, 16451, ΑΤΤΙΚΗΣ