ΚΙΡΛΑΝΚΙΤΣΗ ΣΥΡΜΩ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310-433762 2310-306902
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 87 55535
2310-433762 2310-306902