Θέατρα-ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΤΡΙΑΝΟΝ

Τηλ.: 2108215469 - Κοδριγκτώνος 21
Τηλ.: 2108215469 - Κοδριγκτώνος 21