Θέατρα-ΚΑΠΠΑ

Τηλ.: 2108831068 - Κυψέλης 2
Τηλ.: 2108831068 - Κυψέλης 2