ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Ειδικότητα: Φυσίατροι
2108253057,2108810194,6977288873 Σύντομη Περιγραφή
ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 33 ΑΘΗΝΑ