ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2108228900
ΠΙΠΙΝΟΥ 64 11251