15ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα - ΚΥΨΕΛΗ

ΡΗΝΕΙΑΣ & ΚΥΨΕΛΗΣ 2, 11362 ΚΥΨΕΛΗ