Διαγνωστικά Κέντρα-Αθήνα-Βιοιατρική 02

210-8225344, 210-8225341, 210-8223410
Πατησιων 125
210-8225344, 210-8225341, 210-8223410