Χώροι Τέχνης-Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας

Τηλ.: 2108807804 - Μέγαρο Διομήδη, 3ης Σεπτεμβρίου 146
Τηλ.: 2108807804 - Μέγαρο Διομήδη, 3ης Σεπτεμβρίου 146