ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αθήνα - ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
210-8250260
ΠΙΠΙΝΟΥ 25Α 11257