Πλατεία Σταδίου 5

Αθήνα Αθήνα (κέντρο)
Πλατεία Σταδίου 5