Ταβέρνες-Κλασικές ταβέρνες - ΕΠ΄ΑΥΛΗ

Τηλ.: 2107014836 - Αρχιμήδους 14, Παγκράτι
Τηλ.: 2107014836 - Αρχιμήδους 14, Παγκράτι