Πλαίσιο-Θεσσ/νίκη-Ευκαρπία

2310-808400
Κόμβος Ν. Ευκαρπίας