ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Δ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ υπ. ΔΙΔΑΚΤΩΡ Α.Π.Θ.

Πιερία - ΚΑΤΕΡΙΝΗ

2351075800, 6944513606 Σύντομη Περιγραφή
ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΒΑΡΔΑΚΑ 24