Βερόπουλος-Αττική-Μαρούσι

(Εμπ.Κέντρο, Αίθριο)
Αγιου Κωνσταντινου 40
(Εμπ.Κέντρο, Αίθριο)