ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΒΑΤΚΑΛΗΣ Λ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Καβάλα - ΚΑΒΑΛΑ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2510211811, 6944676794 Σύντομη Περιγραφή
Βενιζέλου 39, καβαλα