Δικηγορικό Γραφείο Γιώργος Γιαγκουδάκης-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΚΑΒΑΛΑ

2510834031
Βενιζέλου 34 - Καβάλα