Γουργιώτη Σαπφώ, Δερματολόγος

Καβάλα - ΚΑΒΑΛΑ

Φιλικής Εταιρείας 7 Καβάλα