Μουσεία-Καβάλα - Αρχαιολογικό Μουσείο

2510-222335
Ερυθρου Σταυρου 16