Αργύρης Μωυσίδης, Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, MSc

Καβάλα - ΚΑΒΑΛΑ

6942559228 / 2510222505 Σύντομη Περιγραφή
ΚΑΒΑΛΑ,Δαμιανού 12