ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΒΑΣΙΣ

Καβάλα - ΚΑΒΑΛΑ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34, ΚΑΒΑΛΑ