ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Α.Ν.ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Καβάλα - ΚΑΒΑΛΑ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2510211201 , 6939942472 Σύντομη Περιγραφή
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45