Τράπεζα Κύπρου-Καβαλα Βενιζελου Ελευθ.39

Βενιζελου Ελευθ. 39