Νομαρχία-Καβάλα Εθνικής Αντιστάσεως 20

Εθνικής Αντιστάσεως 20