ΓΕΡΕΝΤΕ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ - ΚΑΒΑΛΑ

Καβάλα - ΚΑΒΑΛΑ

Ειδικότητα: Γυναικολόγοι
2510228585-6945431114 Σύντομη Περιγραφή
Φιλικής Εταιρίας 5 Καβάλα