ΚΕΠ Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών-Καβάλα-ΚΕΠ Καβάλας

Τηλέφωνο:2510291621 Fax: 2510291624
Εθνικής Αντίστασης 20
Τηλέφωνο:2510291621 Fax: 2510291624