ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2