ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Ειδικότητα: Δερματολόγοι
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2