Ελληνική Κουζίνα Εστιατόρια-ΑΛΑΤΣΙ

Αθήνα - ΧΙΛΤΟΝ

Τηλ.: 2107210501- Βρασίδα 13, όπισθεν Hilton
Βρασίδα 13
Τηλ.: 2107210501- Βρασίδα 13, όπισθεν Hilton