Χώροι Τέχνης-Εθνική Πινακοθήκη

Τηλ.: 2107235937-8 - Βασ. Κωνσταντίνου 50
Τηλ.: 2107235937-8 - Βασ. Κωνσταντίνου 50