ΠΟΛΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

2107782692-6944812923
ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 102Α 11527
2107782692-6944812923