Σωκράτης Παστρωμάς - Ειδικός Καρδιολόγος-Ηλεκτροφυσιολόγος

Αθήνα - ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΗ

2112154467 - κιν: 6977642320 Σύντομη Περιγραφή
Δορυλαίου 6, Πλατεία Μαβίλη, Αθήνα