Διαγνωστικά Κέντρα-Αθήνα-Αλεξάνδρειο Διαγνωστικό

210-6468883
Σουτσου Δημ. 14