ΧΙΝΤΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Αθήνα - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγοι
2106019430
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2