ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΜΠΟΜΠΕΤΣΗΣ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Αθήνα - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ειδικότητα: Οδοντίατροι
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 44-46