ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΜΠΟΜΠΕΤΣΗΣ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Αθήνα - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 44-46