Λιβανέζικη Κουζίνα-NARA NARA

Τηλ.: 2106084960-3 - Αγ. Ιωάννου 63, Αγ. Παρασκευή
Τηλ.: 2106084960-3 - Αγ. Ιωάννου 63, Αγ. Παρασκευή