Σχολεία-Αττική-Αγία Παρασκευή - 2ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής