Εθνικ Κουζίνα-Αττική-Αγία Παρασκευή Nara Nara

Τηλ.2106084960
Αγίου Ιωάννου 63
Τηλ.2106084960