Σχολεία-Αττική-Αγία Παρασκευή - Γ.Ε.Λ. Αγίας Παρασκευής